SR ako druhá krajina EÚ aplikuje biologickú liečbu nehojacich sa rán

Slovensko sa stalo druhou krajinou Európskej únie (EÚ), v ktorej sa bude používať aplikovaná biologická liečba nehojacich sa rán vo forme kožného implantátuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4727-sr-ako-druha-krajina-eu-aplikuje-biologicku-liecbu-nehojacich-sa-ran

Na Slovensku sa vykoná ročne 3500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy / citované z článku/ - je pre mňa šokujúca informácia!! Štatistika uvádza, aspoň tak som sa dočítala na internete, že v roku 2006 sa uskutočnilo na Slovensku do 1000 amputácií dolných končatín, z toho 60% amputácií u pacientov s dg. diabetes melitus - diabetická noha. Aj tento počet amputácií dolných končatín je alarmujúci, ale 3500 amputácií dolných končatín je neuveriteľné a viac ako šokujúce. Nezdá sa nám teda, že tu niečo treba robiť? A to sa ešte ani neuvádza v tomto článku koľko amputácií sa vykoná ročne z dôvodu iných diagnóz, nehovoriac koľko pacientov trpí a ako tomu ľudia jednoduchí hovoria, že hnijú zaživa - na preležaniny a iné ťažko sa hojace otvorené rany.
Je úžasné ako vývoj v oblasti liečby otvorených rán ide dopredu a aplikácia biologickej liečby ťažko sa hojacich otvorených chronických rán je veľkým pokrokom. Gratulujem.
A kým sa táto metóda naplno neuvedie do praxe, aby sa pomohlo všetkým chorým s ťažko sa hojacimi otvorenými ranami, využívajme aj doteraz dobre známe iné, moderné, zastarané, jednoduchšie metódy ošetrovania otvorených rán. Máme s nimi veľmi dobré skúsenosti, len ich treba správne aplikovať a využívať. Musia sa poznať, naučiť a zodpovedne uvádzať do praxe, aby sme všetkým nešťastníkom pomohli v ich utrpení.
Nemám prehľad koľko ľudí na Slovensku trpí s dg. ulcus cruris, ale v Nemecku - popisuje sa, že trpí na toto ochorenie
1 200 000 tisíc - slovom milión dvesto tisíc populácie.
Som presvedčená, že správnym ošetrovaním, využívaním moderných, tiež zastaralých metód a citlivým prístupom k ošetrovaniu otvorených ťažko sa hojacich rán by sa počet trpiacich na ťažko sa hojace otvorené rany a aj počet amputácií dolných končatín rapídne znížil. Potrebujeme sa učiť, naučiť, chcieť pomáhať. JK

Diabetická noha sa úspešne lieči na prir.báze, týmto spôsobom sa dajú zachrániť mnohe nohy s týmto ochorenim pred amputáciou a skvalitniť život diabetikov.

Tvoje tvrdenie Maik, je správne. Dnes sa diabetické nohy dajú velmi úspesne liecit výzivovými doplnkami prírodného charakteru. Bohuzial, vela ludí kvalitné výzivové doplnky povazuje za akúsi “smiesnu” vec. Radsej roky uzívajú lieky a maste, ktoré ich aj tak dovedú k tomu najhorsiemu - postupnému odstranovaniu prstov, chodidla a nakoniec aj nohy. Mnohým civilizacným chorobám je dnes mozné predíst tým, ze budeme preventívne uzívat výzivové doplnky, ktorých úcinky je v dnesnej modernej dobe mozné merat biofotonickým scenerom. Je to nová, u nás málo rozsírená metóda merania antioxidantov v ludskej bunke.Ich pretrvá- vajúci nedostatok v tele je akýmsi spústa- com budúcich chorôb u cloveka. Na základe mojich prevedených meraní môzem tvrdit, ze
v ludskej bunke je v priemere len 30% anti-
oxidantov a az 70% volných radikálov, ktoré spôsobujú oxidáciu buniek tela. Doporucu- jem, aby kazdý z nás dobre poznal aj hodno-
ty antioxidantov. Tak ako poznáme hodnoty svojho krvného tlaku, nevyhnutné bude pre nás zdravotný stav poznat aj hodnoty anti-
oxidantov. Velmi správny je názor, ze sa
potrebujeme ucit a chciet si pomáhat. Ne-
uchýlujme sa hned k tým drastickým metódam
a skúsme si zachránit svoje zdravie velmi jednoduchým spôsobom - pravidelným meraním
antioxidantov.