SR podpísala Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROsZP) sa chce aktívne zúčastňovať na implementácii Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Riaditeľ NROsZP Branislav Mamojka na dnešnej konferencii o Dohovore OSN povedal, že dokument by mal byť implementovaný v takej forme, aby mali z neho zdravotne postihnutí čo najväčší prospech pri vytváraní rovnosti týchto ľudíToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3350-sr-podpisala-dohovor-osn-o-pravach-ludi-so-zdravotnym-postihnutim