Stanovisko Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast k diskusiám o očkovaní na Slovensku


(Admin Zzz.sk) #1

Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast zastupuje tých lekárov, pediatrov, ktorí na Slovensku už desaťročia vykonávajú plošné očkovanie v svojich ambulanciách. Za očkovanie u nás zodpovedá Úrad verejného zdravotníctva a jeho imunizačná komisia. Plošné očkovanie na Slovensku má rovnakú schému očkovania ako okolité európske štátyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3477-stanovisko-asociacie-vseobecnych-lekarov-pre-deti-a-dorast-k-diskusiam-o-ockovani-na-slovensku