Stanovisko ministerstva zdravotníctva SR k zmenám v Zákonníku práce

Ministerstvo zdravotníctva v rámci navrhovaných zmien Zákonníka práce neustále komunikuje so Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb SOZZaSSToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12686-stanovisko-ministerstva-zdravotnictva-sr-k-zmenam-v-zakonniku-prace