Stanovisko MZ SR k vyhláseniu Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek

Ministerka rokovala o mzdových nárokoch sestier aj so zamestnávateľmi v zdravotníctve, zúčastnení deklarovali zhodu v tom, že zvýšenie platov sestier sa zrealizuje bezprostredne potom, ako dostanú peniaze z rezervy vo výške 50 miliónov eur, ako aj financie zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pričom začne platiť nová legislatíva, v zmysle ktorej sa budú peniaze od poistencov v zdravotných poisťovniach prerozdeľovať podľa chorobnostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12360-stanovisko-mz-sr-k-vyhlaseniu-odboroveho-zdruzenia-sestier-a-porodnych-asistentiek