Stanovisko MZ SR k zvyšovaniu platov

Ministerstvo zdravotníctva SR vo svojom memorande navrhlo, aby sa plat každého lekára zvýšil paušálne o 300 eurToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11327-stanovisko-mz-sr-k-zvysovaniu-platov