Stanovisko REACH Centra Slovakia k HBCD retardantu horenia pre polystyrén, informácie o negatívnych účinkoch polystyrénu sú zavádzajúce

Informácie o negatívnych účinkoch penového polystyrénu na ľudský organizmus, ktoré boli zverejnené v masmédiách, považuje REACH Centrum Slovakia za nesprávne a zavádzajúce verejnosťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5850-stanovisko-reach-centra-slovakia-k-hbcd-retardantu-horenia-pre-polystyren-informacie-o-negativnych-ucinkoch-polystyrenu-su-zavadzajuce