Stanovisko SAFS ku kategorizácii liečiv a liekov

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS) podporuje zavedenie jasných pravidiel a kritérií pri rozhodovaní o liekochToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9550-stanovisko-safs-ku-kategorizacii-lieciv-a-liekov