Stanovisko z Vakcinologického kongresu k zmene obstarávania a úhrady očkovacích látok určených na povinné očkovanie podľa zákona č. 363/2011 Z. z.

Záverečné stanovisko z Vakcinologického kongresu, ktorý sa uskutočnil tento víkend v Tatrách.Účastníkmi podpísané Stanovisko doručia v pondelok na ministerstvo zdravotníctva a Prezidentovi SR.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11626-stanovisko-z-vakcinologickeho-kongresu-k-zmene-obstaravania-a-uhrady-ockovacich-latok-urcenych-na-povinne-ockovanie-podla-zakona-c-3632011-z-z