Starnutie obyvateľstva ovplyvní aj priemerné výdavky na poistenca

Starnutie slovenského obyvateľstva spôsobí rast priemerných výdavkov na poistenca, pretože starostlivosť o väčší počet starších ľudí bude nákladnejšiaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4967-starnutie-obyvatelstva-ovplyvni-aj-priemerne-vydavky-na-poistenca