Starostlivosť

Prosím o radu, ako postupovať pri vybavovaní, keď
rodinný príslušník je odkázaný na zdravotnú starostlivosť a potrebuje opateru. Jeden člen rodiny je nezamestnaný na úrade prace mohol by sa postarať o chorého. Prosím ako to je s peniazmi
a na čo má nárok člen rodiny. Ďakujem