Štátne zdravotnícke zariadenia budú do 31.decembra 2007 chránené pred exekúciami

Štátne zdravotnícke zariadenia budú do 31. decembra 2007 chránené pred exekúciami. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorú dnes prijal parlamentToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1247-statne-zdravotnicke-zariadenia-budu-do-31decembra-2007-chranene-pred-exekuciami