Sterilizácia u muža je jednoduchší výkon ako u ženy

Na Slovensku je stále slabá informovanosť o možnosti sterilizácie muža, hoci odborníci vo svete robia ročne milióny týchto zákrokov. Pretrváva dôraz podrobovať sterilizácii ženu. Treba ju zvážiť, lebo znamená vo väčšine prípadov trvalé zbavenie plodnostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3833-sterilizacia-u-muza-je-jednoduchsi-vykon-ako-u-zeny