Stiahnutie z trhu MENOPUR 600 IU plv iol 1x600 IU+1ml solv.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán príslušný podľa § 64 ods. 1 písm. f) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov nariaďuje stiahnutie z trhu MENOPUR 600 IU plv iol 1x600 IU+1ml solv.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10530-stiahnutie-z-trhu-menopur-600-iu-plv-iol-1x600-iu1ml-solv