Stres a jeho negatívny vplyv na zdravie

Stres sa často spája s onkologickými ochoreniami a chápe sa ako jeden z rizikových faktorov ich vzniku. Záťaž, ktorú stres sprevádza, sa väčšinou prejavuje vtedy, ak sú požiadavky a nároky na človeka spojené s negatívnou udalosťou také vysoké, že ich dotyčná osoba považuje za nezvládnuteľné.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11602-stres-a-jeho-negativny-vplyv-na-zdravie