Stretnutie kardioklubov Slovenska bolo zvolané pri príležitosti Svetového dňa srdca

Stretnutie kardioklubov Slovenska bolo zvolané pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sa organizuje vždy v poslednú septembrovú nedeľu (v roku 2008 to 28. september) a vyhlasujú ho spoločne Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodná federácia srdcaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4975-stretnutie-kardioklubov-slovenska-bolo-zvolane-pri-prilezitosti-svetoveho-dna-srdca