Stretnutie kardioklubov Slovenska

Na Slovensku existuje viacero organizácii, združení a klubov, ktoré združujú pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. Najviac ich je registrovaných v Zväze postihnutých civilizačnými ochoreniamiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1327-stretnutie-kardioklubov-slovenska