Stretnutie zdravotníkov a farmaceutikov v Trenčíne MEDIPHARM 2011

V dňoch 25. - 26. mája 2011 sa v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s. v Trenčíne uskutoční 7. ročník medzinárodnej zdravotníckej a farmaceutickej výstavy MEDIPHARM 2011. Vystavovatelia zo Slovenskej a Českej republiky vo svojich expozíciách budú prezentovať diagnostické a terapeutické prístroje a zariadenia, laboratórnu techniku, stomatologické nástroje a materiály, vybavenie zdravotníckych zariadení a výpočtovú techniku v zdravotníctveToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10143-stretnutie-zdravotnikov-a-farmaceutikov-v-trencine-medipharm-2011