Študenti bratislavského SOU dnes v škole darovali krv

Študenti Stredného odborného učilišťa obchodného Samuela Jurkoviča v Bratislave dnes v škole darovali krv počas akcie Valentínska kvapka krvi.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/156-studenti-bratislavskeho-sou-dnes-v-skole-darovali-krv