Študenti UMB venovali finančný dar Onkologickej klinike SZU

Študenti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov banskobystrickej Univerzity Mateja Bela (UMB) venovali výťažok z tomboly vyzbieraný počas tohoročných beánií Onkologickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Dar zástupcovia študentov osobne odovzdali do rúk prednostu kliniky Vladimíra Maleca. “Darované prostriedky použijú na drobné dovybavenie kliniky, ktoré pacientom uľahčí obdobie počas hospitalizácie,” uviedla pre TASR Ružena Maťašeje z referátu internej a externej komunikácie nemocnice.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13398-studenti-umb-venovali-financny-dar-onkologickej-klinike-szu