Študujúci seniori sú vzorom aj pre svoje vnúčatá

Jednou z možností kvalitného využívania voľného času u seniorov je aj štúdium na univerzite tretieho veku (UTV). Staršiu generáciu lákajú odbory ako archeológia, filozofia, právo, joga, či dejiny hudby, psychológia, astronómia alebo práca s počítačmiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7143-studujuci-seniori-su-vzorom-aj-pre-svoje-vnucata