Súkromné poisťovne hovoria o kritériách pri uzatváraní zmlúv

Kvalita, personálne a materiálno-technické vybavenie či dostupnosť, to by mali byť hlavné kritériá súkromných zdravotných poisťovní (SZP) pri uzatváraní zmlúv s nemocnicami, ktoré sa pripravujú k 1. aprílu či 1. júlu 2008Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4025-sukromne-poistovne-hovoria-o-kriteriach-pri-uzatvarani-zmluv