Svetový deň alergii - 8. júla

Svetový deň alergii - Svetový deň alergií sa pripomína od roku 2005 a je podporovaný Svetovou alergologickou organizáciou (WAO). Hlavnou myšlienkou je zvýšenie informovanosti a vzdelávania vlády a širokej verejnosti o alergiách s cieľom podporiť prevenciu znižovaním alergénov, zabezpečiť požadovanú zdravotnú starostlivosť a účinnú liečbu. Viac : "Aj keď s obmedzením, s alergiou sa dá žiť" - https://www.medical-uniforms.sk/scrubsmag/svetovy-den-alergii/

Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14353-svetovy-den-alergii-8-jula