Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september

Demencia Alzheimerovho typu patrí podľa WHO medzi desať hlavných ochorení, ktoré budú s prehlbujúcim sa starnutím obyvateľstva v bízkej budúcnosti ohrozovať zdravie a život ľudí. Podľa dostupných štatistík na Slovensku trpí Alzheimerovou chorobou približne 50 tisíc ľudí a úmrtnosť na ňu sa uvádza ako 5. najčastejšia príčina v populácii nad 65 rokov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13902-svetovy-den-alzheimerovej-choroby-21-september