Svetový deň bez tabaku sa zameria na ženy, tie fajčia čoraz častejšie

Verejnosť si v posledný májový deň už tradične pripomenie Svetový deň bez tabaku. Ten sa v tomto roku zameria na cielený marketing tabakového priemyslu na ženy, ktoré podľa prieskumov fajčia v čoraz väčšej miereToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8272-svetovy-den-bez-tabaku-sa-zameria-na-zeny-tie-fajcia-coraz-castejsie