Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc - 18. november

Chronická obštrukčná choroba pľúc je život ohrozujúce ochorenie pľúc, ktoré je charakterizované postupným zužovaním dýchacích ciest. Následkom toho vzduch neefektívne prúdi do a von z pľúc. Najmä výdych, ale neskôr aj nádych sú čoraz namáhavejšie. CHOCHP vzniká ako následok inhalovania škodlivých látok ako je cigaretový dym, prachové častice, uhlie, dym, výpary leptavých látok a iné.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13928-svetovy-den-chronickej-obstrukcnej-choroby-pluc-18-november