Svetový deň ošetrovateliek

Svetový deň ošetrovateliek - Medzinárodný deň ošetrovateliek a Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndrómom vyhlásila Medzinárodná rada zdravotných sestier (ICN) a oslavuje sa od roku 1965. V tento deň sa v roku 1820 narodila anglická ošetrovateľka Florence Nightingalová, ktorá trpela týmto syndrómom a bola zakladateľkou prvej školu pre ošetrovateľky na svete. Cieľom je uctenie si práce ošetrovateliek, ktoré sú základom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti o hospitalizovaných.

Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14461-svetovy-den-osetrovateliek