Svetový deň – "pohybom k zdraviu"

Svetový deň – pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002 a oslavuje sa od roku 2003. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu. Viac: http://alian.sk/10-maj-svetovy-den-pohybom-k-zdraviu

Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14460-svetovy-den-pohybom-k-zdraviu