Svetový deň prvej pomoci 2015 - 12. september 2015

Slovenský Červený kríž sa venuje vyučovaniu prvej pomoci už niekoľko desaťročí. Záujem verejnosti nás teší, preto pre nich nielen pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci pripravujeme ukážky prvej pomoci, simulované nehody v spolupráci s partnermi a kurzy prvej pomoci.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13897-svetovy-den-prvej-pomoci-2015-12-september-2015