Svetový deň psoriázy – 29. október

Krátko pred Svetovým dňom psoriázy, ktorý si na základe vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2004 pripomíname 29. októbra, vydalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) publikáciu mapujúcu činnosť dermatovenerologických ambulancií na Slovensku. Materiál ponúka aj prehľad o počte vyšetrených osôb na psoriázu. Údaje sú členené podľa veku, pohlavia či kraja. Vyplýva z nich, že v minulom roku bolo na toto ochorenie vyšetrených takmer 67-tis. osôb. Najviac vyšetrených pacientov s touto diagnózou sme zaznamenali vo veku 50 až 54 rokov a najčastejšie z Košického kraja.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13096-svetovy-den-psoriazy-29-oktober