Svetový deň psoriázy - 29. október

Týmto ochorením trpí 125 miliónov ľudí na svete. Aj keď ide primárne o kožné ochorenie, často ho sprevádzajú postihnutia iných orgánov a predstavuje pre každého pacienta aj značnú psychosociálnu záťaž. Mnoho pacientov trpí aj preto, že nemajú dostatočné znalosti o ochorení a nemajú adekvátny prístup k liečbe.



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13924-svetovy-den-psoriazy-29-oktober