Svetový deň psoriázy

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 29. október za Svetový deň psoriázy. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tomto zatiaľ nevyliečiteľnom, najčastejšom neinfekčnom chronickom ochorení pokožky, ľudovo nazývanom lupienka.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13727-svetovy-den-psoriazy