Svetový deň srdca sa zameria na spoznávanie rizík

Svetový deň srdca, ktorý si verejnosť deviatykrát pripomenie 28. septembra, chce vyzvať ľudí, aby spoznali svoje riziko ochorieť na kardiovaskulárne ochorenie a výskyt cievnej mozgovej príhodyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4973-svetovy-den-srdca-sa-zameria-na-spoznavanie-rizik