Svetový deň životného prostredia - 5. jún


(Admin Zzz.sk) #1
  1. júna si každoročne pripomíname Svetový deň životného prostredia, ktorý je celosvetovo venovaný ochrane životného prostredia a šíreniu dôležitosti enviromentálnych myšlienok medzi ľuďmi. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Stockholme pod heslom “Je len jedna Zem”.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13883-svetovy-den-zivotneho-prostredia-5-jun