Svetový deň zvierat a ich ochrany - 4. október

Svetový deň ochrany zvierat bol ustanovený na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. Cieľom je zdôraznenie práva zvierat na citlivé zaobchádzanie a vhodné podmienky na žitie. Deň je oslavou života zvierat, ich nezastupiteľnej úlohy v našom živote, oslavou vzťahu medzi ľuďmi a ríšou zvierat.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14385-svetovy-den-zvierat-a-ich-ochrany-4-oktober