Svetový týždeň mozgu si pripomíname 10. až 16. marca


(Admin Zzz.sk) #1

Týždeň mozgu, alebo presnejšie „Týždeň uvedomenia si mozgu“ (z anglického originálu „Brain Awareness Week“) je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4074-svetovy-tyzden-mozgu-si-pripominame-10-az-16-marca