Svetový týždeň mozgu si pripomíname 10. až 16. marca

Týždeň mozgu, alebo presnejšie „Týždeň uvedomenia si mozgu“ (z anglického originálu „Brain Awareness Week“) je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4074-svetovy-tyzden-mozgu-si-pripominame-10-az-16-marca