ŠVPS zákazala predaj liehovín Likérky Drak distribuovaných po 1. januári

Všetky liehoviny českej Likérky Drak distribuované po 1. januári 2012 sa od dnešného dňa nemôžu predávať v slovenských obchodoch. Zákaz na ich umiestňovanie na trh vydala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, ktorá o tom informuje na svojej internetovej stránke.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13064-svps-zakazala-predaj-liehovin-likerky-drak-distribuovanych-po-1-januari