Sympózium asociácie Cassiovia Life Sciences

Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach je spoluzakladateľom združenia výskumných inštitúcií Cassovia Life Sciences usilujúcich o medziregionálnu kooperáciu vedeckých inštitúcií zaoberajúcich sa biomedicínskym výskumom a ich prepojenie s praxouToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13728-sympozium-asociacie-cassiovia-life-sciences