Symptotermálna metóda - antikoncepcia bez hormónov

Symptotermálna metóda (ďalej STM) je v súčasnosti najmodernejšou a najspoľahlivejšou metódou prirodzeného plánovania rodičovstva /ďalej PPR/. Založená je na sledovaní bazálnej telesnej teploty (ďalej BTT) a niektorého z príznakov plodnostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10169-symptotermalna-metoda-antikoncepcia-bez-hormonov