Syndróm ľahkej mozgovej dysfunkcie

ĽMD – syndróm ľahkej mozgovej dysfunkcie – znie to hrozivo, že dysfunkcia – pod týmto pojmom sa ale skrýva súbor viacerých symptómov z oblasti emocionality, správania, motoriky, pozornosti, reči, vnímania a myslenia.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2081-syndrom-lahkej-mozgovej-dysfunkcie