Syndróm vyhorenia sestier

Sestra má nezastupiteľné miesto v rámci terapeutického tímu. Čím viac je sestra schopná empatie, tým väčší prínos má ňou realizovaná ošetrovateľská starostlivosť pre pacienta. Práca s ľuďmi, zvlášť s chorými vyžaduje od sestry nielen perfektný výkon, ale aj empatický prístup a osobnú zaujatosť pri vykonávaní ošetrovateľských činnostíToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11232-syndrom-vyhorenia-sestier