SZO odporúča zaviesť do imunizačných programov očkovanie proti pneumokokom

Očkovanie malých detí proti pneumokokovým ochoreniam odporúča zaviesť do národných imunizačných programov Svetová zdravotnícka organizácia (SZO). Rozhodlo o tom zasadnutie expertov SZO pre imunizáciu v novembri 2006.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2178-szo-odporuca-zaviest-do-imunizacnych-programov-ockovanie-proti-pneumokokom