SZP zvyšuje ceny kapitácie u všeobecných lekárov


(Admin Zzz.sk) #1

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. (SZP) zvyšuje od začiatku januára ceny kapitácie u všeobecných lekárov pre dospelých o 2,5 Sk, u praktických lekárov pre deti a dorast (PLDD) o 4 koruny.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2074-szp-zvysuje-ceny-kapitacie-u-vseobecnych-lekarov