Tabuľka pre hodnotenie trvalých následkov

Kde by som mohol nahliadnúť do “oceňovacej tabuľky“ (Tabuľka pre hodnotenie trvalých následkov) poisťovni Allianz? Stačí aj link, alebo odkaz na web stránku. Ďakujem.