Telemedicína v UNLP


(Admin Zzz.sk) #1

Dnešný telekomunikačný prenos bol prínosom nielen pre slovenských a maďarských neurológov, ale i pre maďarského pacienta so sklerózou multiplex. Odborníci zo štyroch nemocníc sa „on line“ radili o ďalších medicínskych postupoch.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13496-telemedicina-v-unlp