Telesná aktivita handicapovaného

Túžba po telesnej aktivite je charakteristickým znakom života človeka od narodenia. V každom veku má organizmus iné pohybové schopnosti, ktoré sa môžu meniť s akýmkoľvek handicapom. Preto je dôležité nepodľahnúť svojím limitom a snažiť sa – pod odborným vedením – nájsť východisko v adekvátnej pohybovej aktivite najmä kvôli udržiavaniu fyzickej sviežosti a psychickej čulostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11244-telesna-aktivita-handicapovaneho