Telesné a duševné zdravie a ich vzájomná súvislosť

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen ako neprítomnosť chorobyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12079-telesne-a-dusevne-zdravie-a-ich-vzajomna-suvislost