Témou sympózia Pečeň a liek 2008 budú vírusové hepatitídy

Analýza a spoločné hľadanie východísk a konkrétnych riešení v problematike vírusových hepatitíd je hlavným cieľom medzinárodného sympózia Pečeň a liek ’08Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4915-temou-sympozia-pecen-a-liek-2008-budu-virusove-hepatitidy