Terapia kritickej ischémie dolných končatín prostredníctvom transplantácie autológnych kmeňových buniek

Ischemická choroba dolných končatín patrí k ochoreniam so stále stúpajúcim výskytom. Päťročné prežitie pacientov s klaudikáciami je len 75%, pričom 16% zomrie na infarkt myokardu, 4% na cievnu mozgovú príhodu, 5% na iné ochorenia a 5-10% prekoná nefatálnu kardiovaskulárnu príhoduToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7360-terapia-kritickej-ischemie-dolnych-koncatin-prostrednictvom-transplantacie-autolognych-kmenovych-buniek

Ráb by som takú terapiu podstúpil.Prosím o info ako na to.
Ďakujem za ev. správu