Thomas Sydenham (1624 – 1689)

Sydenhamov prínos medicíne spočíval v metodike a v liečbe. V metodike uprednostňoval popis a empíriu, v liečbe hľadal vždy špecifický liek na konkrétnu chorobu. Vďačíme mu za podrobný popis mnohých chorôb, ktorý vychádzal z pozorovania pri posteli choréhoToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10131-thomas-sydenham-1624-1689